• Ακαδημίας 50, Αίθουσα "Αντώνης Τρίτσης"
  • Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024 - 11:00πμ
  • kepek1821@gmail.com Mail to us

Γιατί Διαφωτισμός και Αντικληρικαλισμός;

Η ιδέα για τη διοργάνωση της συγκεκριμένης ημερίδας εδράζεται πάνω στη βούλησή μας για την περαιτέρω εξοικείωση των συμπολιτών μας με τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό, οι ιδέες του οποίου αποτέλεσαν την πνευματική ατμομηχανή της Ελληνικής Επανάστασης. Συνολικά οι σπουδές και οι μελέτες για τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό έχουν αναπτυχθεί πολύ τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά και σε αυτό της δημόσιας ιστορίας. Παρόλα αυτά δεν γίνεται να μην εντοπίσουμε σε όλη αυτή τη δραστηριότητα το εξής παράδοξο: Ενώ ο αντικληρικαλισμός αποτέλεσε αναμφίβολα έναν βασικό πυλώνα των απόψεων που εξέφρασε μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων και Ευρωπαίων Διαφωτιστών (και δεδομένα όλων των ριζοσπαστών Διαφωτιστών), εντούτοις δεν έχουμε εντοπίσει τη διενέργεια καμιάς ημερίδας ή συνεδρίου που να έχει οργανωθεί κατά το παρελθόν στην Ελλάδα, εστιάζοντας στο συγκεκριμένο θέμα.

Η ημερίδα που φιλοδοξεί να οργανώσει η ομάδα του ΚΕΠΕΚ (Κίνηση Ελλήνων Πολιτών για την Εκκοσμίκευση του Κράτους) , έχει ως στόχο να καλύψει αυτό το γνωστικό κενό, αναδεικνύοντας το όλο ζήτημα και τις πτυχές του, μέσω της διοργάνωσης μιας εκδήλωσης ανοιχτής για όλες και όλους, με τη συμμετοχή τόσο αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών, όσο και αξιόλογων ανεξάρτητων ερευνητών, που με νηφαλιότητα και επιχειρήματα θα προσφέρουν στο κοινό νέες οπτικές, πληροφορίες και γνώσεις πάνω στο θέμα του συνεδρίου.

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου είναι πενταμελής και αποτελείται (αλφαβητικά) από τους: Τάσο Ζαχαρίου, Γιάννη Μπαντέκα, Μηνά Παπαγεωργίου, Αλέξανδρο Σακελλαρίου και Φώτη Φραγκόπουλο.